PUMP

Deze studie is bedoeld voor patiënten met operabele leveruitzaaiingen van darmkanker. Met de studie wordt onderzocht of chemotherapie via een chemopomp de overleving van patiënten kan verbeteren.

Chemotherapie via de chemopomp

Chemotherapie via de chemopomp, ookwel Hepatic Arterial Infusion Pump (HAIP) chemotherapie is een nieuwe behandelmethode voor patiënten met kanker in Nederland. Deze therapie is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York. Voor patiënten met leveruitzaaiingen van darmkanker wordt in medisch wetenschappelijk onderzoek onderzocht of de overleving verbetert bij deze patiënten met HAIP chemotherapie. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam.

Met een operatie worden de leveruitzaaiingen verwijderd en wordt een chemopomp onder de huid geplaatst, waarna na de operatie de chemotherapie rechtstreeks in de lever wordt gegeven. Resultaten uit het MSKCC zijn veelbelovend maar moeten worden bevestigd met onderzoek uitgevoerd in Nederland.

De chemopomp is op dit moment alleen in studieverband in Nederland beschikbaar. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om patiënten buiten een studie met een chemopomp te behandelen.

De PUMP studie is bedoeld voor patiënten met operabele uitzaaiingen van darmkanker in de lever. Het gaat hierbij om patiënten die voor de eerste keer geopereerd worden aan uitzaaiingen in de lever. Uit eerdere studies weten we dat helaas 80% van deze patiënten terugkomst van de kanker krijgt, dit worden ook wel recidieven genoemd. Bij de helft van deze patiënten komt de kanker terug in de lever. Op dit moment is er in Nederland hiervoor geen standaardbehandeling beschikbaar om dit te voorkomen.

Het doel van onze studie is het voorkomen van de recidieven in de lever en daarmee de overleving van patiënten te verbeteren. De achterliggende gedachte is dat HAIP chemotherapie de resterende minuscule uitzaaiingen vernietigt die bij de operatie niet met het blote oog te zien waren.

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over de studie kunt u terugvinden op de website www.chemopomp.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via pump@erasmusmc.nl.

De onderverdeling tussen beide groepen gebeurt door loting. Alle patiënten die minder dan 3 maanden geleden geopereerd zijn aan leveruitzaaiingen van dikke darmkanker komen mogelijk in aanmerking voor de studie.