CHARISMA

Onderzoek naar chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker.

Het doel van dit onderzoek is de overleving te verbeteren van patiënten met hoog-risico leveruitzaaiingen van darmkanker. Hiertoe willen we nagaan of chemotherapie voorafgaand aan een operatie van leveruitzaaiingen een gunstig effect. We weten namelijk dat chemotherapie werkt en veilig is voor leveruitzaaiingen van darmkanker, maar we weten nog niet of er een gunstig effect is van deze chemotherapie als die voorafgaand aan een leveroperatie wordt gegeven.

De deelnemers aan het onderzoek worden in 2 groepen verdeeld. Groep 1 krijgt alleen een operatie en groep 2 krijgt chemotherapie voorafgaand aan de operatie. Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te houden, wordt de verdeling bepaald door loting. De behandelend arts en de onderzoekers hebben geen invloed op de uitslag van de loting.

De groep die alleen een leveroperatie krijgt, wordt geopereerd aan de leveruitzaaiingen van darmkanker en aansluitend regelmatig op de polikliniek heelkunde gecontroleerd. Bij deelname en loting voor de groep die chemotherapie krijgt, wordt voorafgaand aan de leveroperatie 6 kuren chemotherapie gegeven. Na beëindiging van de chemotherapiebehandeling worden de leveruitzaaiingen geopereerd en, net als in de andere groep, worden de patiënten vervolgens regelmatig op de polikliniek heelkunde gecontroleerd.

Deelnemende centra:

Lijst ziekenhuizen
  • Erasmus MC Kankerinstituut, ROTTERDAM
  • Radboud UMC, NIJMEGEN
  • Máxima Medisch Centrum, VELDHOVEN
  • Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, GRONINGEN
  • Maastricht UMC, MAASTRICHT
  • Medisch Spectrum Twente, ENSCHEDE
  • IJsselland Ziekenhuis, CAPELLE A/D IJSSEL
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis, DORDRECHT
  • VUmc, AMSTERDAM