CHARISMA

Onderzoek naar chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risicopatiënten met leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker.

Het doel van dit onderzoek is de overleving te verbeteren van patiënten met hoog-risicoleveruitzaaiingen van darmkanker. Hiertoe willen we nagaan of chemotherapie voorafgaand aaneen operatie van leveruitzaaiingen een gunstig effect. We weten namelijk dat chemotherapiewerkt en veilig is voor leveruitzaaiingen van darmkanker, maar we weten nog niet of er een gunstigeffect is van deze chemotherapie als die voorafgaand aan een leveroperatie wordt gegeven.

De deelnemers aan het onderzoek worden in 2 groepen verdeeld. Groep 1 krijgt alleen een operatie en groep 2 krijgt chemotherapie voorafgaand aan de operatie. Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te houden, wordt de verdeling bepaald door loting. De behandelend arts en de onderzoekers hebben geen invloed op de uitslag van de loting.

De groep die alleen een leveroperatie krijgt, wordt geopereerd aan de leveruitzaaiingen vandarmkanker en aansluitend regelmatig op de polikliniek heelkunde gecontroleerd. Bij deelname enloting voor de groep die chemotherapie krijgt, wordt voorafgaand aan de leveroperatie 6 kurenchemotherapie gegeven. Na beëindiging van de chemotherapiebehandeling worden deleveruitzaaiingen geopereerd en, net als in de andere groep, worden de patiënten vervolgensregelmatig op de polikliniek heelkunde gecontroleerd.

Deelnemende centra:

Lijst ziekenhuizen
  • Erasmus MC Kankerinstituut, ROTTERDAM
  • Radboud UMC, NIJMEGEN
  • Máxima Medisch Centrum, VELDHOVEN
  • Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, GRONINGEN
  • Maastricht UMC, MAASTRICHT
  • Medisch Spectrum Twente, ENSCHEDE
  • IJsselland Ziekenhuis, CAPELLE A/D IJSSEL
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis, DORDRECHT
  • VUmc, AMSTERDAM