Miracle

Deze studie is bedoeld voor patiënten met operabele leveruitzaaiingen van darmkanker. Er wordt onderzocht of door middel van bloedonderzoek kan worden bepaald welke patiënten een hoog risico hebben op terugkeer van de ziekte na de operatie.

Opzet van het onderzoek

Bij patiënten met operabele leveruitzaaiingen worden de tumoren door middel van een operatie verwijderd. Uit eerder onderzoek weten we dat helaas bij 80% van de patiënten de kanker terugkomt na de operatie. In de MIRACLE studie wordt onderzocht of met behulp van bloedonderzoek kan worden bepaald welke patiënten een hoog risico hebben op terugkomst van ziekte na de operatie. Deze patiënten zouden in de toekomst eventueel baat kunnen hebben bij aanvullende behandelingen. Op een aantal momenten na de rondom de operatie wordt er bloed afgenomen. De eerste afname vindt plaats op de dag van de operatie of voor eventuele chemotherapie en de laatste afname vindt plaats bij het eerste polibezoek na de operatie.

Het bloedonderzoek

Een leveruitzaaiing bestaat uit een groep losse kankercellen. Deze kankercellen kunnen loslaten en in het bloed terechtkomen en vervolgens uitzaaiingen in andere organen vormen. Kankercellen die in het bloed terecht komen heten circulerende tumorcellen (CTC). Daarnaast vervallen kankercellen sneller en op een andere manier dan gezonde cellen, ze zijn immers continue onderhevig aan de eigen lichaamsreactie. Hierdoor is speciaal DNA terug te vinden in het bloed, zogeheten “cell free DNA, (cfDNA)”. Het bloed dat bij het onderzoek wordt afgenomen wordt onderzocht op zogeheten CTC en cfDNA. De bloedafnames vallen zo veel als mogelijk samen met de reguliere bloedafnames. In totaal wordt er 4 keer bloed bij u afgenomen. Als u voor de operatie ook chemotherapie krijgt, dan wordt er op 6 momenten bloed afgenomen. Deze studie is geen behandeling.

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van het Erasmus MC via 010-7042125.