FUTURE

Onderzoek naar de beste manier om patiënten te controleren na een operatie voor leveruitzaaiingen van dikke darmkanker

Na een operatie voor leveruitzaaiingen van dikke darmkanker is het nu standaard om patiënten elke 3 of 6 maanden te controleren met een CT-scan, bloed prikken en een artsenbezoek. Uit onderzoek naar patiënten met dikke darmkanker is gebleken dat deze intensieve controle niet beter is voor de patiënt dan controles met bloedprikken alleen.

Hoe de patiënten deze intensieve controle ervaart wisselt. De een vindt het zeer stressvol, denk bijvoorbeeld aan het lange wachten op de uitslag van een scan, terwijl de ander de zekerheid van de controles juist fijn vindt.

De FUTURE studie wil onderzoeken welke vorm van controle het minste last en stress geeft in het dagelijks leven van de patiënt. Dit doen we door de standaard controle te vergelijken met een patiënt-gestuurde controle waar elke 3 tot 6 maanden door de patiënt zelf thuis een klein beetje bloed verzameld wordt. De patiënt bepaalt vervolgens zelf of hij/zij naar het ziekenhuis wil komen voor een controle.

De onderverdeling tussen beide groepen gebeurt door loting. Alle patiënten die minder dan 3 maanden geleden geopereerd zijn aan leveruitzaaiingen van dikke darmkanker komen mogelijk in aanmerking voor de studie.

Deze studie zal naar verwachting eind 2018 van start gaan in de volgende ziekenhuizen:

Lijst ziekenhuizen
  • Erasmus MC, ROTTERDAM
  • IJsselland Ziekenhuis, CAPELLE AAN DEN IJSSEL
  • Amphia Ziekenhuis, BREDA
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis, DORDRECHT

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraag dan uw behandelend arts voor meer informatie en een eventuele verwijzing.