LAVA

Onderzoek naar de beste behandeling van leveruitzaaiingen van dikke darmkanker in patiënten met een hoog operatierisico.

In de LAVA studie wordt een operatie vergelijken met ablatie als behandeling voor leveruitzaaiingen van dikke darmkanker. Bij ablatie wordt een naald in het centrum van de uitzaaiing geplaatst die vervolgens hitte opwekt om de tumor ‘weg te branden’. Doordat dit via een naald gebeurd kan in veel gevallen de tumor via de huid worden aangeprikt. Hierdoor is een operatie dan niet noodzakelijk.

In de LAVA studie wordt gekeken welke behandeling (operatie of ablatie) beter is voor patiënten met een hoog risico op problemen rond of na de operatie. Er wordt onder andere gesproken over een hoog operatierisico bij:

  • Oudere patiënten (75 jaar en ouder)
  • Meerdere operaties in de buik of aan de lever in het verleden
  • Meerdere of ernstige actuele gezondheidsproblemen: hart en vaatziekten, suikerziekte, longproblemen etc.

De onderverdeling tussen een operatie of een ablatie gebeurt door loting. Patiënten met lever- uitzaaiingen van dikke darmkanker en met een hoog operatierisico komen mogelijk in aanmerking voor deze studie.

De studie wordt momenteel uitgevoerd in het Erasmus MC te Rotterdam. Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vraag dan uw behandelend arts voor meer informatie en een eventuele verwijzing.